หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลางและตาราง ปปช. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   แบบ บ.ก ๐๑ และสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติก จากศูนย์สาธิต ถึงมิตรภาพ ๑   7 มี.ค. 2562 63
ราคากลาง   แบบ บ.ก ๐๑ และสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่ารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อแสวง หรือซอยร่วมใจขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.   7 มี.ค. 2562 59
ราคากลาง   แบบ บ.ก ๐๑ และสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อน้ำใต้ดิน (บ้านนางสอน ชำนาญไพร)   7 มี.ค. 2562 53
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) บก.๐๖ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน   27 ธ.ค. 2561 106
ราคากลาง   ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บก.๐๖ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ (๔ประตู) จำนวน ๑ คัน   12 ธ.ค. 2561 105
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)   31 ต.ค. 2561 120
ราคากลาง   สรุปผลการกำหนดราคาประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 10-007 สายข้างโรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,015เมตร   31 ต.ค. 2561 94
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ซอยตาลแถว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตร.ม ตามแบบแปลนและรายระเอียดที่เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด   22 ส.ค. 2561 77
ราคากลาง   ตาราง ปปช ๐๑ และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร CapeSeal(ไม่มีไหล่ทาง) ซอยมิตรภาพ ๓(ช่วงแรก) หมู๋ที่๑๓ บ้านมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   13 ก.ค. 2561 105
ราคากลาง   ตาราง ปปช ๐๑ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลไม่มีไหล่ทาง สายคลองแม่น้ำเก่าถึงบ้านนายสมชาย จันทร์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง   9 ก.ค. 2561 115
  (1)     2      3      4      5